Itt nem csak az asztronauták vízellátására, hanem a víz rakéta üzemanyagként (hidrogén + oxigén) való hasznosítására kell gondolni, hiszen az üzemanyagot nehéz és drága az űrbe szállítani pl. a Holdról való visszatérés érdekében. A holdi hidrogénkészletek feltárása éppen ezért különösen fontos.

A Hold felszínén végzett vízjég-feltérképezésben a Puli Lunar Water Snooper (PLWS, „Puli holdi vízszimatoló”) játszhat fontos szerepet a következő években. A Puli NASA díjas koncepciója nagyfelületű ipari felhasználású cMOS szenzorok felületére feljuttatott speciális vékony (max. néhány mikron vastagságú), nagy neutronreakciós hatáskeresztmetszettel rendelkező befogórétegekkel operál. A kis mérőeszköz azonosítja és megméri a holdi regolitban található hidrogén (és ezáltal a vízjég) mennyiségét, egy holdjáróra szerelve pedig nagyobb terepeket is képes feltérképezni a hidrogénkészletek keresése során